Zarządzanie zmianą, jako proces przemian w zarządzaniu firmą

Celem szkolenia jest rozwój kluczowych kompetencji menedżerskich w zakresie wiedzy z zarządzania zmianą oraz podstawowych czynników sukcesu. Uczestnik zaznajomi się z zasadami i narzędziami zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie oraz zrozumie rolę zarządzania. 

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Definiuje kierunki i skutki planowanych zmian.
  2. Ocenia gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
  3. Identyfikuje przyczyny różnych reakcji wobec zmian w przedsiębiorstwie, a także projektuje działania służące radzeniu sobie z różnymi postawami wobec zmian.
  4. Dba o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści.
  5. Dobiera skuteczne kanały, techniki i treści komunikatów oraz inicjuje zmiany.
  6. Często zostaje liderem wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.
  7. Wie, jak wdrażać i jakie znaczenie ma pozytywne nastawienie wobec nowych wyzwań i zmian, otwartość i kreatywność.