Zarządzanie procesami w biznesie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zasad podejścia procesowego do zarządzania, opisu cyklu procesowego w organizacji oraz definiowania procesów. Uczestnik posiądzie wiedzę o cechach i parametrach procesów, pozna zasady podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem. Nauczy się także, jak zidentyfikować procesy w organizacji, które z nich są najważniejsze i kluczowe. Dodatkowo nauczy się zaplanowywać procesy kontroli wraz z ich analizą i wyciąganiem odpowiednich wniosków z jej wyników. Ponadto osoba uczestnicząca w szkoleniu będzie potrafiła zaproponować i wdrożyć zmiany w procesach tego wymagających.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Pozna zasady: podejścia procesowego do zarządzania, opisu cyklu procesowego w organizacji oraz podejścia strategicznego w zarządzaniu procesem.
  2. Pozna podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesowym.
  3. Zdobędzie wiedzę o definiowaniu procesów, a także o cechach i parametrach tych procesów.
  4. Będzie potrafił identyfikować najważniejsze – kluczowe dla organizacji procesy, przeprowadzać analizę wybranego procesu wraz z wyciąganiem odpowiednich wniosków.
  5. Zaproponuje i wdroży zmiany w procesach tego wymagających.
  6. Będzie wykorzystywał narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami.
  7. Zdobędzie profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych, odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy oraz pozytywny stosunek do zmian.