Zarządzanie finansami i jakością w przedsiębiorstwie

Zarządzanie firmą

Czas szkolenia: 8h

Harmonogram szkolenia:

 1. Istota zarządzania strategicznego
  • Zarządzanie techniczne,
  • Zarządzanie ekonomiczno- finansowe,
  • Zarządzanie potencjałem pracy,
  • Zarządzanie kulturą organizacyjną
 2. Strategia organizacji
  • Misja i wizja firmy
  • Model strategii
  • Cele strategiczne
  • Zadania praktyczne
  • Etapy przygotowania strategii
  • Analiza SWOT
  • Zasady zarządzania strategicznego
 

Cele:

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania w firmie. Uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie: prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenia kosztów w prowadzeniu firmy, wykorzystywania posiadanych środków, materiałów, zdobycia przewagi nad konkurencją, wyznaczania długofalowych misji i strategii działania.

Chcę wziąć udział w tym szkoleniu

Wypełnij wszystkie pola, by móc skorzystać z naszego doradztwa w zakresie szkoleń dofinansowanych z UE. Dofinansowania w dużym stopniu zależą od lokalizacji Twojej działalności, zatrudnienia i innych pytań, które tu zadajemy.

Zgoda marketingowa*