Skuteczność Menedżerska. Rozwiązywanie konfliktów.

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji z zakresu rozróżniania konfliktów konstruktywnych i destruktywnych, charakteryzowania różnych sposobów reakcji na konflikt, a także wskazania plusów i minusów
danej reakcji. Uczestnik dowie się także jaką rolę pełnią emocje w przebiegu konfliktu, zidentyfikuje przyczynę konfliktu oraz wskaże krótko i długoterminowe potencjalne skutki konfliktu.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Generuje różne alternatywy rozwiązania konfliktu, dokonuje wielokryterialnej oceny ich propozycji oraz wykorzystuje mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów.
  2. Prowadzi otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu.
  3. Monitoruje wdrożenie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu.
  4. Postrzega pozytywne aspekty sytuacji konfliktowej.
  5. Oddziela emocje od obiektywnej oceny sytuacji.