Określanie celów i priorytetów

Celem szkolenia jest ukierunkowanie uczestników na definiowanie i realizowanie celów i priorytetów, w celu zwiększenia wydajności działania całego przedsiębiorstwa, szybsze i efektywniejsze realizowanie zleceń i dostarczanie usług. Skutkiem tych działań jest zmniejszenie czasu realizacji zleceń (o ok 1 dzień) oraz zwiększenie zadowolenia klientów, które
przełoży się na nowe pozytywne oceny przedsiębiorstwa (na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych) w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna zasady określania celów metodą SMART oraz założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO).
  2. Wie, jak przygotowywać harmonogramy działania (bieżące oraz długoterminowe).
  3. Potrafi tworzyć listy priorytetów oraz delegować zadania z określeniem czasu ich realizacji.
  4. Definiuje cele strategiczne i przekłada je na cele operacyjne.
  5. Umie zapewnić zasoby przy realizacji poszczególnych działań, oraz wprowadzać korekty w harmonogramie.
  6. Określa czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach.
  7. Potrafi przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów.
  8. Jest odpowiedzialny za realizację celów i zadań.