Innowacja kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu: innowacyjności, regulacji prawnych i jej ochrony, a także na temat zasad oraz technik analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji. Ponadto poznają techniki twórczego myślenia oraz dowiedzą się, jak stosować zasady zarządzania zmianą w organizacji. W zakresie umiejętności, nauczą się poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo, prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów, a także krytycznie analizować procesy zarządcze w organizacji. Uczestnik szkolenia dowie się, jak wychodzić poza schematy postępowania oraz dowie się, jak zachęcać pracowników do zgłaszania propozycji usprawnień.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Zna pojęcia innowacyjności technologicznej (produktowa/usługowa, procesowa) oraz zarządczej (z zakresu organizacji i zarządzania).
 2. Zna regulacje prawne dotyczące, prawa autorskiego, własności intelektualnej (m.in. patentów, znaków towarowych), i jej ochrony.
 3. Zna zasady oraz techniki analizy kosztów i zysków wprowadzanych innowacji.
 4. Zna techniki twórczego myślenia.
 5. Zna zasady zarządzania zmianą w organizacji.
 6. Umie poszukiwać informacji na temat trendów w branży, w której działa przedsiębiorstwo.
 7. Umie prowadzić analizy otoczenia firmy oraz aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów.
 8. Umie krytycznie analizować procesy zarządcze w organizacji oraz dostrzegać luki rynkowe.
 9. Potrafi szacować koszty i zyski płynące z wdrożenia innowacji.
 10. Posiada zdolność do wychodzenia poza schematy postępowania.
 11. Potrafi zachęcać pracowników do zgłaszania propozycji usprawnień i inspiruje ich do kreatywności.