Efektywne zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i uprawnień

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat czynników
mających znaczenie dla złożoności i trudności zadań oraz identyfikowania różnorodnych zasobów indywidualnych i organizacyjnych, potrzebnych do realizacji zadań. Uczestnik dowie się, jakie znaczenie ma
delegowanie uprawnień dla całego procesu, a także prawidłowo oceni czas niezbędny do wykonania określonego zadania. 

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Przekazuje uprawnienia biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika.
  2. Prowadzi prawidłową komunikację z pracownikami w trakcie realizacji zadań.
  3. Buduje atmosferę zaufania, prezentuje szacunek wobec podwładnych, a także zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw.
  4. Jest świadomy swojej postawy wobec delegowania uprawnień.