Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

Celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod motywowania pracowników oraz kadry kierowniczej. Oddziaływanie na ich postawy oraz zachowania bezpośrednio wpływa na realizację wszystkich postawionych przez firmę celów, osiąganie dobrych wyników oraz zwiększenie jakości pracy. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności z zakresu analizy potrzeb organizacji i pracowników. Ponadto, poznają metody skutecznego kierowania zespołem, delegowania zadań wraz z ich egzekwowaniem dla konkretnych pracowników i stanowisk pracy.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna podstawowe teorie motywacji.
  2. Zna koncepcje zarządzania różnorodnością (w tym środowisko wielokulturowe).
  3. Rozumie zasady zarządzania przez cele.
  4. Korzysta z metod i narzędzi finansowego oraz pozafinansowego motywowania.
  5. Tworzy systemy motywacyjne.
  6. Wiąże motywacje pracowników z innymi obszarami zarządzania zespołem (ocenianie, wynagradzanie, rozwój itd. )
  7. Przewidywuje zachowania pracowników.
  8. Określa jasne oczekiwania wobec pracownika.
  9. Tworzy przyjazną atmosferę w pracy poprzez zachęcenie pracowników do zaangażowania w realizowane zadania.
  10. Jest wrażliwy na potrzeby oraz oczekiwania różnych grup pracowników oraz docenia wkład ich pracy.