Rafael Churawski – ekspert w zakresie rynku niemieckiego.   Jest Niemcem znającym świetnie język polski. Posiada wykształcenie prawnicze zarówno z zakresu prawa niemieckiego, jak i polskiego. Będąc prawnikiem-praktykiem, a także posiadając wieloletnie doświadczenie jako biegły rewident doskonale orientuje się w zagadnieniach prawniczych oraz prawniczo-gospodarczych na rynku polskim i niemieckim. Pełni też funkcję dydaktyka na uniwersytetach w Niemczech i w Polsce, co również pozwala mu być na bieżąco z aktualnym stanem wiedzy prawniczej w obydwóch krajach. Ukończył prawo na Freie Universität w Berlinie, a także podyplomowe  studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał międzynarodowy tytuł LL.M. (Master of Laws). Na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie jako docent jest odpowiedzialny za opiekę nad polskimi studentami. Prowadzi m.in. wykłady w ramach Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim, które odbywają się we współpracy z Uniwersytetem Humboldta w Berlinie. Naucza również w blokach wykładowych na Uniwersytecie w Białymstoku, a także  prowadzi cykliczne wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, m.in. o tematyce międzynarodowej współpracy gospodarczej w ujęciu prawnym oraz praktycznym jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w krajach niemieckojęzycznych. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Jest prezesem firmy GPB-Group, której działalność polega m.in. na ułatwianiu i umożliwianiu współpracy między rynkiem polskim a niemieckim. W większości przypadków działamy z polskimi firmami realizując dotacje na rozwój eksportu, m.in. poprzez internacjonalizację i programy doradczo-szkoleniowe. Firma ta aktywnie działa zarówno na rynku polskim, jak i niemieckim, systematycznie poszerzając swoje portfolio klientów zadowolonych z naszych usług. Do ich grona zaliczają się m.in. takie firmy jak Inglot, Colian, Zabi. Równocześnie jest „Head of Polish Desk“ w kancelarii prawno-podatkowej Goldenstein & Partner z siedzibą w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Szczecinie i Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie wprowadzania przedsiębiorstw na rynek Niemiecki oraz doświadczenie w handlu międzynarodowym pełniąc funkcje menedżerskie w działach sprzedaży zagranicznych firm na terenie Niemiec.