Ekspert w zakresie pozyskiwania, realizowania, rozliczania funduszy unijnych. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne.  Od 6 lat zajmuje się pozyskiwaniem dotacji ze środków unijnych i krajowych. Głównie pisze projekty z RPO, PARP, NFOŚiGW, POIS, POPC, POWER, LGD. Jest specjalistą ds. finansowych. Zajmuje się szeroko pojętym finansowaniem zwrotnym dla firm oraz osób prywatnych. Współpracuje z największymi bankami na rynku polskim w zakresie finansowania zwrotnego m.in. poprzez kredyty inwestycyjne, gotówkowe i hipoteczne. Współpracuje również z BGK, gdzie pomaga w pozyskiwaniu kredytów preferencyjnych dla przedsiębiorców. Ponadto jest szkoleniowcem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez MŚP, zarządzania projektami unijnymi, rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych, tworzenia biznes planów oraz poszukiwania inwestorów.