Radca prawny Dariusz Laszczyk, Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tworzenia i rejestracji spółek, zarządzania przedsiębiorstwami oraz odzyskiwania należności. W kręgu jego zainteresowań pozostają zagadnienia związane z optymalizacją podatkową spółek oraz prawem piłkarskim. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz urzędami państwowymi. Uczestniczy w prowadzeniu negocjacji i mediacji w sprawach gospodarczych. Absolwent Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. Obronił pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego w zakresie ochrony dóbr osobistych przedsiębiorców (2009). Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii, kierunek Strategia i Planowanie Biznesu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu windykacji należności, zarządzania należnościami w firmie oraz z zakresu procedur restrukturyzacji spółek prawa handlowego. Ponadto ukończył szkolenia z zakresu prowadzenia i zarządzania klubami piłkarskimi oraz pośrednictwa transferowego zawodników. Posiada wiedze z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, inwestowania środków finansowych oraz zarządzania projektami. Uczestniczył w kursach o tematyce strategii rozwoju przedsiębiorstw, analizy finansowej, marketingu i strategii marketingowych w firmach, podejmowania decyzji kierowniczych oraz strategii podatkowych przedsiębiorstw. Ukończył kurs na Mediatora Sądowego uprawniający do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych. Jest zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Od 2010 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.