Znaczenie jakości obsługi klienta/pacjenta – korzyści dla pracownika.

Czas szkolenia: 12h

Harmonogram szkolenia:

 1. Aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb pacjentów – empatia
  • znaczenie emocji w precyzyjnej komunikacji
  • dostrojenie i prowadzenie w rozmowie
 2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 3. Budowanie precyzyjnych komunikatów i parafraza jako jedna z technik unikania konfliktów
 4. Wypracowanie standardu rozmów w kontakcie z klientem, z uwzględnieniem specyfiki rozmów telefonicznych
 5. Test grzeczności telefonicznej dla pracowników rejestracji
 6. Budowanie zaufania czyli – jak nawiązać dobry kontakt (podejście do tematu z dwóch stron – od strony pacjenta i od strony służby zdrowia)
 7. Trudny klient oraz reklamacje i zażalenia jako okazja do podniesienia efektywności
 8. Dobór strategii prowadzenia rozmowy zależnie od typu klienta/pacjenta: agresywnego, ciężko chorego, zamkniętego, gadatliwego
  • radzenie sobie w sytuacjach stresujących – techniki poznawcze i relaksacyjne
  • praca w zespole a komfort i efektywność pracy – wsparcie czy dodatkowy stres
  • przećwiczenie technik radzenia sobie ze stresem
 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie:

 • rozpoznawania potrzeb pacjentów,
 • komunikacji z pacjentami
 • budowania odpowiednich komunikatów podczas rozmów z klientami
 • wybór odpowiedniej strategii do prowadzenia rozmów