Tworzenie biznes planów

Czas szkolenia: 8h

Harmonogram szkoleń

 1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej
 2. Czym jest biznesplan
  1. Definicja biznesplanu
  2. Cele biznesplanu
  3. Zasady wypełniania biznesplanu
 3. Pomysł na biznes
 4. Analiza marketingowa
  1. Charakterystyka produktu
  2. Informacje o klientach
  3. Promocja
  4. Konkurencja
 5. Potencjał wnioskodawcy
  1. Opis przedsięwzięcia
  2. Przewidywane wydatki
 6. Harmonogram rzeczowo- finansowy
  1. Analiza ekonomiczno- finansowa
  2. Prognoza poziomu cen
  3. Prognoza wielkości sprzedaży
  4. Przychody i koszty

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doradztwo przy opracowaniu biznes planu i analizy ekonomiczno-finansowej oraz opłacalności inwestycji.