Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych. Ekwiwalenty piłkarskie.

Czas szkolenia: 8h

Harmonogram szkolenia:

 1. Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych
  • Podstawa prawna działalności pośredników transakcyjnych
  • Czym zajmuje się pośrednik transakcyjny?
  • Kto może zostać pośrednikiem transakcyjnym?
  • Kto nie może zostać pośrednikiem transakcyjnym?
  • Jak uzyskać wpis do systemu rejestracyjnego PZPN?
  • Co zawiera umowa pośrednictwa?
  • Jakie są obowiązki stron umowy pośrednictwa?
  • Jakie wynagrodzenie może uzyskiwać pośrednik?
  • Konflikt interesów
  • Za co grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
  • Przepisy cywilne
  • Wypowiedzenie umowy
  • Przedawnienie roszczeń z umów pośrednictwa
 2. Ekwiwalenty piłkarskie

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom regulacji prawnych zmiany barw klubowych przez zawodników oraz opłat z tym związanych. Na szkoleniu będzie można także uzyskać praktyczne informacje dotyczące sposobu wyliczania wysokości ekwiwalentu w przypadku zmiany klubów w Polsce, a także prawnych regulacji międzynarodowych dotyczących zagranicznych opłat za zmianę barw klubowych. Szkolenie adresowane jest w szczególności dla właścicieli i osób zarządzających klubami sportowymi, a także dla agentów piłkarskich.

 • Jakie mamy rodzaje należności za zmianę barw klubowych zawodników i czym się one różnią?
 • Zmiana przepisów o polskich ekwiwalentach od 1 stycznia 2019 roku
 • W jaki sposób wyliczać polski ekwiwalent – przykłady.
 • Ekwiwalent zagraniczny, czyli „Training Compensation”
 • Kilka słów o mechanizmie solidarnościowym, czyli o „Solidarity mechanism”