Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki

Czas trwania: 16h (2 dni)

Harmonogram szkoleń

1 dzień

 • Moduł 1. Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech.
 • Moduł 2. Jakich błędów unikać aby nie przegrać na starcie.
 • Moduł 3. Jak odnieść sukces na rynku zachodnim na przykładzie polskiej firmy podbijającej rynek niemiecki.
 • Moduł 4. Możliwości pozyskania dofinansowania na działania eksportowe.
 • Moduł 5. Otwarta dyskusja z uczestnikami szkolenia.

 

2 dzień

 • Moduł 1. Prawne i podatkowe działania na rynkach zachodnich na przykładzie rynku niemieckojęzycznego.• spółki kapitałowe i osobowe w Niemczech• podatek VAT w Niemczech
 • Moduł 2. Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech.
 • Moduł 3. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech na przykładzie GmbH.
 • Moduł 4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.
 • Moduł 5. Otwarta dyskusja z uczestnikami szkolenia.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkoleń wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • gdzie i w jaki sposób poszukiwać nowych kontrahentów
 • jakich błędów unikać aby osiągnąć sukces na rynku niemieckim
 • jak założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Niemiec
 • jak dochodzić do roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej
 • w jaki sposób rozmawiać z niemieckimi kontrahentami