Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki w sektorze gastronomicznym

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki w sektorze gastronomicznym

Czas trwania: 8h Harmonogram szkoleń
 1. Moduł: Prawne i podatkowe działania na rynkach zachodnich na przykładzie rynku niemieckojęzycznego
  • spółki kapitałowe i osobowe w Niemczech
  • podatek VAT w Niemczech
  • Sektor gastronomiczny w Niemczech – regulacje prawne
 2. Moduł Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech.
 3. Moduł: Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech na przykładzie GmbH.
 4. Moduł: Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.
 5. Moduł: Otwarta dyskusja z uczestnikami szkolenia.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkoleń wiedzy oraz umiejętności w zakresie:
 • gdzie i w jaki sposób poszukiwać nowych kontrahentów
 • jak wygląda branża gastronomiczna na rynku niemieckim oraz jakie są regulacje prawne
 • jakich błędów unikać aby osiągnąć sukces na rynku niemieckim
 • jak założyć oraz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Niemiec
 • jak dochodzić do roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej
 • w jaki sposób rozmawiać z niemieckimi kontrahentami