Lokalne sieci komputerowe

Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych:
Historia sieci komputerowych,
Model ISO-OSI,
Konwergencja usług.
2. Podstawy protokołów TCP/IP:
Rodzina protokołów sieciowych.
3. Zarządzanie sieciami LAN:
Metody zarządzania w sieciach komputerowych,
Protokoły, bazy informacji o urządzeniach,
Najczęściej stosowane oprogramowanie.
4. Standardy okablowania strukturalnego:
Powszechnie stosowane standardy okablowania,
Zastosowania różnych technik okablowania.
5. Poczta elektroniczna:
Właściwości poczty elektronicznej,
Funkcjonowanie,
Konfiguracja.
6. Sieci wirtualne i priorytety w sieciach LAN:
Istota sieci wirtualnych,
Nowe mechanizmy pozwalające na zwiększenie możliwości współczesnych sieci
komputerowych
7. Budowa sieci szkieletowych:
Zasady tworzenia sieci szkieletowych,
8. Sieci komputerowe a transmisja głosu