Komunikacja w biznesie

Czas szkoleń: 8h

 

Harmonogram szkoleń:

 1. Czym jest komunikacja?
 2. Rola komunikacji w biznesie
 3. Zasady komunikacji
 4. Komunikacja niewerbalna
 5. Komunikacja werbalna
 6. Efektywność w komunikacji
 7. Przejmowanie i utrzymywanie kontroli nad rozmową
 8. Kultura osobista i relacje osobiste
 9. Problemy w komunikacji
 10. Radzenie sobie ze stresem
 11. Ćwiczenia praktyczne

 

Cel:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie efektywnego komunikowania się z członkami zespołu, klientami oraz nabycia kompetencji w pracy z ludźmi.