Dotacje na rozpoczęcie działalność gospodarczej

Czas szkolenia: 5h

Harmonogram szkoleń

 1. Jakie są dotacje na rozpoczęcie działalności
  • Gdzie szukać informacji o projektach?
  • Dla kogo są dotacje na start?
  • Rodzaje projektów
  • Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
 2. Programy
  • Dotacje z Urzędu Pracy
  • Dotacje unijne
  • Dotacje z LGD
 3. Jak przygotować wniosek
  • Wniosek o przyznanie dofinansowania
  • Biznes Plan
  • Kosztorys inwestycyjny
  • Harmonogram zadań
  • Analiza finansowa
  • Koszty pośrednie
  • Pozostałe załączniki
 4. Jak rozliczyć projekt
 5. Środki zwrotne
 

Cel szkolenia:

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z programami z których mogą skorzystać ubiegając się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.