Dotacje dla klubów sportowych

Czas szkolenia: 7h

Harmonogram szkoleń:

 1. Jak dzielimy dotacje?
 2. Kto przyznaje dotacje?
 3. Koszty kwalifikowalne
 4. Programy dla klubów
  • Dotacje z MSIT
  • Program KLUB
  • Infrastruktura sportowa
  • Infrastruktura szkolna
  • Dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  • Granty
  • Dotacje lokalne
  • Dotacje z Urzędu Miasta
 5. Jak przygotować wniosek
  • Warunki formalne i merytoryczne
  • Gdzie składamy wnioski
  • Problemy podczas przygotowywania wniosków
 6. Gdzie szukać informacji o dotacjach?

 

 Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania klubów sportowych ze źródeł zewnętrznych w formie bezzwrotnej. Podczas szkoleń uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie programów z których mogą skorzystać kluby, czym są koszty kwalifikowalne, jak przygotować wnioski oraz gdzie szukać informacji o dotacjach.