Zarządzanie relacjami z klientami

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu nabywania skutecznych relacji z klientami. Kursanci pozyskają także wiedzę w zakresie korzyści, jakie wynikają z wdrożenia koncepcji zarządzania relacjami z klientami. Poznają przepisy prawne odnoszące się do pozyskiwania i przechowywania danych klientów. Przedstawiony zostanie również związek pomiędzy strategią generalną przedsiębiorstwa, a strategią marketingową.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Korzysta z narzędzi marketingowych nastawionych na kształtowanie relacji z klientem.
  2. Wie, jakie czynniki mają znaczenie dla lojalności klientów oraz zna najważniejsze modele zachowań konsumentów.
  3. Potrafi wskazać i opisać potrzeby oraz oczekiwania różnych grup klientów.
  4. Wie, w jaki sposób projektuje się badania rynku skoncentrowane na diagnozie potrzeb i oczekiwań klientów.
  5. Dokonuje analizy i interpretacji badań marketingowych, aby proponować konkretne zmiany w ofercie przedsiębiorstwa w oparciu o wyniki badań marketingowych.
  6. Umie dostrzegać znaczenie relacji bezpośredniej w utrzymaniu klienta oraz dostrzegać różnorodność potrzeb swoich klientów.
  7. Zna ofertę rynkową rozwiązań technologicznych typu CRM oraz potrafi wykorzystać narzędzia ICT i oprogramowanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami.