Story Telling, czyli marketing narracyjny- sprzedawaj historie

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy oraz umiejętności w obszarze sprzedaży relacyjnej. W zakresie wiedzy uczestnik dowie się, jak oddziaływanie na wyobraźnie klienta wzmacnia sprzedaż, nauczy się sztuki świadomego budowania relacji, pozna techniki sprzedaży wizualnej, a także zalety projektowania historii sprzedażowych. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się jak tworzyć historię i budować długotrwałe relacje partnerskie z klientem. Ponadto pozna różnice w percepcji oraz nauczy się optymalizować długość historii do sprzedawanego produktu. Dowie się, jak wykorzystać style negocjacyjne i dopasować je do storytellingu. Nauczy się sprzedawać opisem, korzyści płynących z danego produktu/usługi.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna definicję sprzedaży wizualnej.
  2. Zna zasady związane z tworzeniem historii sprzedażowej.
  3. Zna pojęcia: Sketchnoting, Storytelling, Mapa myśli, Sterowanie wizualne.
  4. Zna definicje stylów negocjacji.
  5. Potrafi tworzyć historie sprzedażowe oraz dopasować historię do produktu.
  6. Potrafi stworzyć mapę myśli, a także zastosować sterowanie wizualne.
  7. Potrafi wzmocnić sprzedaż, dzięki dobraniu odpowiedniego stylu negocjacyjnego.