Skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów. Budowanie trwałej relacji z klientem

Celem szkolenia jest poznanie zasad skutecznej komunikacji podczas spotkań biznesowych z zastosowaniem protokołu dyplomatycznego, poznanie zasad skutecznego pozyskiwania klientów oraz sposobów, technik i narzędzi pozyskiwania klientów. Uczestnik szkolenia będzie potrafił identyfikować komunikaty niewerbalne i umiejętnie je wykorzystywał w kontaktach biznesowych.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Potrafi analizować informacje o kliencie i dostosować odpowiednią ofertę.
  2. Potrafi zastosować taktyki pozyskania nowego klienta oraz pokonać jego obiekcje.
  3. Wie, jak budować wiarygodność i zaufanie w relacjach z klientami.
  4. Zna zasady i doskonali umiejętności w zakresie efektywnego pozyskiwania kluczowych dla siebie informacji w kontakcie z klientem.
  5. Nabędzie umiejętności autoprezentacji, prowadzenia spotkań handlowych oraz kreowania własnego pozytywnego wizerunku.