Budowanie trwałych relacji z klientami – podnoszenie efektywności pracy zespołu sprzedażowego.

Celem szkolenia jest rozwój wiedzy: jak efektywnie planować i organizować wyznaczone zadania oraz jak prawidłowo określać cele sprzedażowe. Dodatkowo uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie odpowiedzialności za poszczególne zadania, w jaki sposób zarządzać konfliktami oraz dlaczego asertywność jest ważna przy budowaniu zespołu sprzedażowego. Rozwój umiejętności: jak dobrze zarządzać czasem oraz zespołem sprzedażowym, w jaki sposób budować cele zgodnie z zasadą SMART, ustalać priorytety, kontrolować czas pracy, jak skutecznie budować zespół sprzedażowy, dlaczego relacje w zespole są ważne do osiągnięcia celów. Ponadto w zakresie kompetencji: uczestnik nabędzie umiejętność autoprezentacji, prowadzenia spotkań handlowych oraz kreowania pozytywnego wizerunku.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Potrafi prowadzić efektywne działania marketingowe w zakresie pozyskiwania nowych klientów oraz posiada umiejętność prowadzenia długofalowej współpracy ze stałymi klientami .
  2. Potrafi w świadomy sposób kierować działaniami promocyjnymi cechującymi się wysoką efektywnością .
  3. Zna metody wyboru i oceny dostawców oraz aspekty kalkulacji rentowności działań marketingowych w swoich firmach .
  4. Potrafi nawiązać relacje biznesowe, oparte na rozpoznaniu potrzeb, wartości klienta, przez co potrafi nawiązać trwałe i efektywne relacje .
  5. Stosuje narzędzia przydatne w motywowaniu i budowaniu własnych zespołów oraz budowaniu jakości w firmie poprzez współdziałanie na poziomie zespołu i całego przedsiębiorstwa.
  6. Potrafi udoskonalić metody pracy w grupie .
  7. W jeszcze lepszy sposób wykorzystuje potencjał swojego zespołu do osiągnięcia zamierzonego celu .