Nowoczesne sposoby uczenia się i nauczania. Szkolenie online

Celem edukacyjnym szkolenia jest umiejętność wykorzystywania na zajęciach języka obcego, przez nauczycieli, różnych technologii, aplikacji oraz internetu do efektywnych zajęć z uczniem bądź z grupą uczniów.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Wie, w jaki sposób wykorzystać na zajęciach nowinki technologiczne.
  2. Wie, w jaki sposób prowadzić zajęcia z filmem, piosenką lub obrazem.
  3. Zna różnego typu dydaktyczne programy.
  4. Zna zasady prowadzenia bezpiecznych zajęć w sieci.
  5. Umie wykorzystać nowe technologie podczas prowadzenia zajęć oraz przygotować własne materiały szkoleniowe.
  6. Umie organizować zajęcia w niestandardowej formie.