Mózg ucznia miejscem pracy lektora. Szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem neurodydaktyki oraz wpływu nauczania poprzez stymulacje mózgu. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem pamięci w procesie nauczania języków obcych. Podczas szkolenia nabędą wiedzę jak skutecznie motywować ucznia do nauki oraz jak aktywizować ich na lekcji języka obcego. Ważnym aspektem szkolenia jest uczenie za pomocą neurodydaktyki czyli nauczania sprzyjającemu mózgowi. Nauka o działaniu mózgu zwiększy wiedzę osób wykonujących pracę nauczyciela w zakresie kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego. Ponadto uczestnicy poznają mechanizmy sterujące procesami uczenia się oraz odpowiedniej organizacji nauki.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Zna pojęcie neurodydaktyka.
 2. Wie, w jaki sposób neurodydaktyka wpływa na nauczanie.
 3. Wie, w jaki sposób uczy się mózg.
 4. Zna techniki i zasady neurodydaktyki.
 5. Potrafi udoskonalić metodę pracy w grupie.
 6. Umie zaktywizować ucznia do nauki.
 7. Umie prowadzić szkolenia w oparciu o nauczanie sprzyjające mózgowi.
 8. Umie organizować zajęcia oraz odpowiednio przygotować naukę do wielu uczestników.
 9. Zwiększy świadomość znaczenia prowadzenia zajęć z zasadą nuerodydaktyki.
 10. Potrafi budować i utrzymywać trwałe i wartościowe relacje z uczniami.
 11. Potrafi wykorzystać potencjał swojego zespołu do uzyskania lepszych efektów nauczania.