Feedback – konstruktywna informacja zwrotna

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie istotnych elementów komunikacji w codziennej relacji pracowniczej wszystkich członków współpracujących w obrębie struktury firmy. Uczestnik dowie się, czym jest konstruktywna informacja zwrotna oraz w jaki sposób tworzyć komunikat. Celem szkolenia jest także nauka przekazywania informacji w oparciu o fakty, a nie emocje. Uczestnik dowie się, jak powinna wyglądać rozmowa korygująca lub motywująca. Nauczy się zwracać uwagę na różnice w postrzeganiu odbioru u innych osób oraz odmienny sposób konstruowania bliźniaczych komunikatów. Uczestnik będzie miał okazję przećwiczyć formułowanie poleceń, a także będzie miał okazje udzielić feedbacku innym uczestnikom kursu.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Wie, czym jest feedback oraz kiedy jest skuteczny.
  2. Zna korzyści wynikające z przekazywania konstruktywnie informacji zwrotnej.
  3. Zna kwadrat i pojęcia związane z kwadratem komunikacyjnym.
  4. Wie, jakich zwrotów w komunikacji należy unikać.
  5. Potrafi konstruować komunikaty, w oparciu o cel jaki ma mieć przekaz oraz dostrzegać różnice w możliwości innego odbioru komunikatu.
  6. Potrafi stosować się do zasad brudnej 12tki Gordona i unikać tych zwrotów.