Budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie w oparciu o podstawy autoprezentacji oraz etykiety.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej opartej na zagadnieniach z zakresu kultury osobistej, obowiązujących manier w świecie biznesu oraz istoty budowania profesjonalnego wizerunku. Uczestnik nauczy się zasad biznesowej elegancji oraz obowiązującej etykiety, a także istoty odpowiedniej autoprezentacji. Ponadto pozna specyfikację obsługi klientów międzynarodowych oraz podstawy komunikacji międzykulturowej. W trakcie szkolenia uczestnik posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych form służbowego savoir-vivre’u oraz zasad budowania profesjonalnego wizerunku biznesowego. Zdobędzie również umiejętność dostosowania odpowiednich zachowań do sytuacji uwzględniając odpowiedni dobór stroju. Uczestnik poszerzy także swoje umiejętności interpersonalne pomocne w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów oraz gości honorowych. Dodatkowo uczestnik zdobędzie większą pewność siebie oraz swobodę poprzez świadomość swoich zalet. Zyska łatwość osiągania celów zawodowych i osobistych unikając kłopotliwych sytuacji.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Wie, w jaki sposób wykazywać swobodną, a zarazem profesjonalną postawę w sytuacjach biznesowych.
  2. Zyskał pewność siebie oraz swobodę podczas interakcji z ludźmi.
  3. Dowiedział się, jak budować profesjonalny wizerunek firmy, prezentując zarazem postawę wzbudzającą szacunek, zaufanie oraz autorytet.
  4. Nauczył się podstaw komunikacji interpersonalnej z zachowaniem dobrych manier.
  5. Wykazuje profesjonalizm na płaszczyźnie budowania relacji służbowych w środowisku biznesowym.
  6. Zdobył także wiedzę na temat mowy ciała, co umożliwi świadome panowanie nad własnym ciałem w celu budowania autorytetu, a także umożliwi odczytywanie komunikatów niewerbalnych istotnych podczas spotkań biznesowych.
  7. Stanie się świadomy odpowiedniego kreowania wizerunku poprzez strój, co przełoży się na profesjonalizm podczas kontaktów biznesowych.