Autoprezentacja

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji. Uczestnik szkolenia dowie się, jak tworzyć prezentacje oraz jak się do niej przygotować. Dowie się także, jak panować nad stresem w wystąpieniach publicznych oraz z jakich narzędzi korzystać, aby przyciągnąć uwagę uczestników. Nauczy się, jak udoskonalić zapamiętywanie istotnych elementów, koncentrując się na wykorzystaniu technik szybkiego uczenia się.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna zasady związane z autoprezentacją.
  2. Wie jak powinna wyglądać dobrze przygotowana, kreatywna prezentacja, która zostanie zapamiętana.
  3. Potrafi zdefiniować i zwalczyć stres.
  4. Zna zasady wzmacniające zapamiętywanie i uczenie się.
  5. Zna zasady związane z mową niewerbalną.
  6. Potrafi rzetelnie przygotować się do negocjacji, a także budować w nich silną pozycję.
  7. Wie, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami uczestników prezentacji.