Automotywacja – rozwój i chęć do pracy, jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych, warsztaty

Cel edukacyjny szkolenia:

 • znajomość automotywacji oraz sposobów wpływania na własne nastawienie,
 • umiejętność samooceny, wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów,
 • umiejętność posługiwania się technikami motywacyjnymi, przekonań i nawyków,
 • umiejętność stworzenia wydajności i efektywności swojej pracy, oraz pozytywnego wpływu na pracę zespołu.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Zdobył wiedzę w zakresie:
  • automotywacji,
  • sposobów wpływania na własne nastawienie,
  • samooceny,
  • technik motywacyjnych,
  • pętli nawyków oraz metody ich zmiany,
  • relacji pomiędzy celami osobistymi, a zawodowymi,
  • metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz redukowania stresu.
 2. Zdobył umiejętności, takie jak:
  • umiejętność przeprowadzania autoanalizy,
  • wybór najlepszych dla siebie technik motywacyjnych,
  • wpływ na swoje przekonania i nawyki,
  • rzetelna ocena własnych możliwości,
  • podnoszenie własnej efektywności osobistej oraz wyznaczanie realnych celów w życiu prywatnym i zawodowym,
 3. Potrafi także:
  • samodzielne kierować swoim rozwojem w życiu prywatnym i zawodowym,
  • pracować w zespole przy uświadamianiu wspólnych celów i motywacji.