Rozliczanie, księgowanie i realizacja projektów unijnych w perspektywie 2014-2020.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym rozliczaniem, księgowaniem i realizacją projektów unijnych w perspektywie 2014-2020. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną z obsługi systemu SL2014, odpowiedniego reagowania w różnych sytuacjach związanych z realizowanym projektem, prawidłowego kompletowania dokumentów sprawozdawczych, oraz niezbędne umiejętności nadające się do natychmiastowego zastosowania w praktyce.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna specyfikę i najważniejsze zasady rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych.
  2. Wie, czym jest etap rozliczania, księgowania i realizacji projektów.
  3. Potrafi przeprowadzić diagnozę najważniejszych oczekiwań względem realizacji projektu.
  4. Rozwinął umiejętność analizowania ryzyka niewłaściwego rozliczania i księgowania dokumentów i współpracy z instytucją zarządzającą.
  5. Rozwinął najważniejsze umiejętności interpersonalne pozwalające na sprawne zrealizowanie projektu, takie jak organizacja pracy własnej i komunikacja z członkami zespołu projektowego.