Pozyskiwanie funduszy unijnych w perspektywie na lata 2014-2020

Celem szkolenia jest wsparcie przedsiębiorstwa w poprawie pozycji rynkowej. Rozwój firmy uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych produktów/usług poprzez nowe inwestycje. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania w 2020 roku. Przedsiębiorstwo uczestnika szkolenia uzyska następujące cele biznesowe: wzrost kompetencji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, umożliwienie pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych, umiejętność zidentyfikowania powodzenia inwestycji oraz umiejętność rozliczania, księgowania i realizowania projektów unijnych.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Pozna specyfikę źródeł finansowania inwestycji, zasad ubiegania się o dotacje bezzwrotne, jakie dokumenty i w jaki sposób należy opracować w celu ubiegania się o finansowanie oraz z jakich programów może skorzystać w 2020 roku.
  2. Pozna najważniejsze zasady rozliczania, księgowania i realizacji projektami unijnymi.
  3. Będzie potrafił samodzielnie planować, przygotowywać i kierować własnym projektem jego rozliczaniem, księgowaniem i jego realizacją.
  4. Przeprowadzi diagnozę najważniejszych oczekiwań względem realizacji projektu.
  5. Rozwinie umiejętność analizowania ryzyka niewłaściwego rozliczania i księgowania dokumentów i współpracy z instytucją zarządzającą.
  6. Rozwinie najważniejsze umiejętności interpersonalne pozwalające na sprawne zrealizowanie projektu, takie jak organizacja pracy własnej i komunikacja z członkami zespołu projektowego.