Dotacje dla klubów sportowych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami finansowania klubów sportowych ze źródeł zewnętrznych w formie bezzwrotnej. Podczas szkoleń uczestnicy nabędą wiedzę w zakresie programów z których mogą skorzystać kluby, czym są koszty kwalifikowalne, jak przygotować wnioski oraz gdzie szukać informacji o dotacjach.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zdobędzie wiedzę o podziale dotacji, kto je przyznaje oraz gdzie szukać o nich informacji.
  2. Pozna koszty kwalifikowane przy dotacjach.
  3. Pozna różne programy dla klubów, takie jak: dotacje z MSIT, program KLUB, dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, granty, czy dotacje lokalne.
  4. Zdobędzie wiedzę, jak przygotować wniosek, gdzie go złożyć oraz jakie problemy mogą wystąpić w konkretnej sytuacji.