Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Celem usługi jest wsparcie w poprawie pozycji rynkowej przedsiębiorcy. Rozwój przedsiębiorstwa często uwarunkowany jest koniecznością wprowadzenia nowych elementów do systemu firmy, nowych inwestycji, dzięki którym zwiększą się przychody, wzrośnie zatrudnienie, firma wejdzie na nowe rynki zbytu. Pomysł na rozwój to połowa sukcesu. Druga połowa to jego finansowanie. Dzięki usłudze przedsiębiorstwo uzyska kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania jego rozwoju, zidentyfikowane zostaną szanse i zagrożenia powodzenia realizacji pomysłu, w tym szanse i zagrożenia zaistnienia na rynku z nową ofertą, wspólnie opracowany zostanie zakres inwestycji.

Po skończonym szkoleniu firma uczestnika szkolenia uzyska:

  1. Wzrost kompetencji personelu zarządzającego z zakresu wyboru najkorzystniejszej oferty finansowania inwestycji jej kosztów, przeznaczenia, zabezpieczenia i przygotowania jednej dokumentacji w okresie 14 dni od dnia rozpoczęcia usługi.
  2. Umożliwienie pozyskania kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji w ciągu roku od realizacji usługi (możliwość uzyskania oszczędności nawet do 10% wartości kapitału).
  3. Zwiększenie zysków o 5% w roku 2021 w porównaniu do poprzedniego okresu w wyniku pozyskanego kapitału na realizację inwestycji (cel długoterminowy).

Efekty usługi:

Dzięki realizacji usługi przedsiębiorstwo otrzyma realną szansę rozwoju. Uzyska także kompleksową informację na temat możliwych źródeł finansowania jego rozwoju, zwiększy pewność siebie w poruszaniu się po rynku finansowym i inwestycyjnym oraz zdobędzie wiedzę o dokumentach niezbędnych do pozyskania finansowania. Dzięki szkoleniu i zdobytej wiedzy praktycznej, firma może zastosować konkretne działania, których długofalowym skutkiem będzie wzrost konkurencyjności oraz przychodów firmy.