Wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Celem edukacyjnym jest zdobycie wiedzy z zakresu wykorzystania technologii ICT w procesie komunikacji. Uczestnik pozna programy służące efektywnej komunikacji, zasady bezpieczeństwa komunikacji w sieci, w tym bezpieczeństwa przekazywanych informacji oraz zasady tworzenia komunikatów w wykorzystywanych technologiach (np. w komunikatorach).

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Potrafi komunikować się przy użyciu technologii informacyjnych, zorganizować pracę w wirtualnym zespole, a także stosować etyczne zasady w komunikacji wykorzystującej technologie IT.
  2. Udoskonalił profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych.
  3. Potrafi swobodnie poruszać się w sieci i korzystać z multimediów, wykorzystywać aktywność społecznościową w procesie komunikacji oraz budować treści przy użyciu form typowych dla nowych mediów.