Warsztaty Social Media – Płatne Kampanie Facebook Ads

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad i technik reklamy Facebook Ads, co skutkuje usprawnieniem działań marketingowych firmy oraz marki osobistej. Kursant nabędzie umiejętności prawidłowego przeprowadzania kampanii reklamowej z wykorzystaniem Menedżera Reklam oraz umiejętności z zakresu komunikacji marki z grupą docelową (prowadzenie fanpage).

 

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Nabędzie wiedzę w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa i marki osobistej.
 2. Zna zasady wyboru celów reklamowych oraz ich zastosowania w przedsiębiorstwie.
 3. Posiada wiedzę z zakresu komunikacji marki w mediach społecznościowych.
 4. Potrafi budować relacje z klientem za pomocą Facebooka.
 5. Określa budżet reklamowy.
 6. Zna rodzaje postów, które może zamieścić na firmowej stronie i wykorzystuje je zgodnie z celami marketingowymi.
 7. Potrafi stworzyć firmową stronę tj. fanpage i uzupełnić ją wymaganymi danymi.
 8. Ustawia automatyczne odpowiedzi na stronie firmowej.
 9. Bezpiecznie podpina kartę i dokonuje płatności za reklamy.
 10. Sprawnie porusza się po Menedżerze Reklam.
 11. Potrafi stworzyć kreację reklamową odpowiednią do wybranego celu reklamowego.
 12. Sprawnie tworzy grafiki reklamowe z wykorzystaniem programu Canva.
 13. Zna podstawowe zasady pisania tekstów reklamowych.
 14. Określa grono odbiorców reklamy, jej umiejscowienie oraz harmonogram.
 15. Prawidłowo określa profil klienta (persony).
 16. Potrafi samodzielnie analizować i wyciągać wnioski z aktywnych kampanii.