Przedsiębiorca w erze cyfrowej – marketing internetowy

Szkolenie jest odpowiedzią na zmieniający się charakter rynku. W swoim założeniu ma uświadamiać istotę działań wirtualnych oraz wskazać te najistotniejsze i najbardziej podstawowe aktywności związane z promocją i sprzedażą w sieci internetowej. Szkolenie dedykowane jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, ponieważ jak pokazuje statystyka to właśnie ten sektor ma największe kłopoty z przystosowaniem się do wciąż ewoluujących zagadnień marketingowych. Szkolenie w założeniu ma być syntezą obrazującą proces marketingowy.

Szkolenie w kontekście biznesowym ma być odpowiedzią na dysproporcję pomiędzy zaawansowanymi cyfrowo firmami, a tymi, których rozwój w sieci internetowej nie nadążył za trendami. Uczestnicy po odbyciu szkolenia mają być gotowi do rozpoczęcia efektywnych działań marketingowych w przestrzeni internetowej i komercjalizacji swojego biznesu.