Podstawy grafiki

Celem edukacyjnym usługi jest zapoznanie uczestników projektu ze skutecznymi technikami tworzenia kampanii marketingowych dla klientów. Uczestnicy szkolenia uporządkują wiedzę w zakresie efektywnych i skutecznych technik tworzenia kampanii reklamowych, poznają różne programy graficzne o odmiennym stopniu zaawansowania, a także wykorzystają w praktyce różne techniki marketingowe w zależności od potrzeb klienta.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Uzyska wiedzę w zakresie wektorowego oraz rastrowego projektowania graficznego m.in. ulotek, wizytówek, banerów i plakatów.
  2. Potrafi obsługiwać się programami graficznymi, takimi jak: Gimp, Adobe Photoshop, czy Adobe Illustrator.
  3. Posiądzie umiejętności tworzenia kampanii oraz doboru odpowiednich mediów i nośników reklam.
  4. Rozumie istotę, jak ważne jest przygotowanie odpowiednich materiałów reklamowych dla klientów.