Obsługa programu Word, Excel oraz Outlook na poziomie podstawowym

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Word, Excel, Outlook na poziomie podstawowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać zasady obsługi pakietu Microsoft Office.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Ma wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa w Internecie, tworzenia kont e-mail, poprawnego tworzenia tekstów w programie Word oraz korzystania z programu Excel.
  2. Wie, jak obsługiwać pocztę e- mail oraz wysyłać wiadomości, jak bezpiecznie użytkować komputer oraz poruszać się po interfejsie programu.
  3. Posiada wiedzę, jak tworzyć nowy dokument, zapisywać dokumenty, wykonywać podstawowe operacje w tekście (zmiana czcionek rozmiaru liter, koloru, kopiowanie itp.).
  4. Tworzy korespondencje w programach, szybko liczy w programie Excel.
  5. Zna znaczenie komunikacji interpersonalnej w zespole.