Lokalne sieci komputerowe.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, poczty elektronicznej, urządzeń stosowanych w sieciach LAN, routingu, konfiguracji sieci, bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania. Uczestnicy poznają zasady tworzenia sieci szkieletowych.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zdobędzie wiedzę jak zarządzać sieciami LAN, jakie są standardy okablowania strukturalnego, jakie są mechanizmy pozwalające zwiększyć możliwości sieci komputerowych.
  2. Będzie potrafił konfigurować pocztę dla własnych użytkowników, tworzyć sieci szkieletowe, stosować programy do zarządzania sieciami LAN.
  3. Zrozumie swoją rolę w zarządzaniu sieciami komputerowymi – odpowiedzialność za nadzór i odpowiednie funkcjonowanie sieci komputerowych.