Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi definicjami marketingu oraz ze sposobami budowania marki i kształtowania wizerunku. Teoretyczne podstawy będą niezbędnym elementem konstruowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Osoba szkolona będzie potrafiła wykorzystać zdobytą teorię i wdrażać przedstawione metody oraz techniki do własnego przedsiębiorstwa, a także identyfikować zachodzące reakcje, oddziaływania i procesy  w systemie marketingowo-wizerunkowym przedsiębiorstwa. Uczestnik będzie potrafił także zachować profesjonalizm nawet w chwilach kryzysu wizerunkowego, nauczy się współodczuwać potrzeby i emocje potencjalnych klientów, aby kreować działania wizerunkowe i marketingowe jak najbardziej dopasowane (również emocjonalnie) do odbiorców.

 

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Zna podstawowe definicje związane z marketingiem.
 2. Zna i rozróżnia rodzaje marketingu internetowego.
 3. Wie, czym jest marketing 4.0 oraz jak orientować przedsiębiorstwo w kierunku marketingowym.
 4. Zna teoretyczne podstawy technik oceny skuteczności reklamy.
 5. Wie, czym są social media i jakimi rządzą się prawami.
 6. Zna teoretyczne podstawy kreowania marki oraz budowania strony internetowej.
 7. Potrafi zorientować marketingowo przedsiębiorstwo oraz opracować strategię firmy w kontekście wizerunkowym.
 8. Sprawnie i skutecznie stosuje techniki marketingu internetowego na stronie internetowej i w social mediach.
 9. Ocenia skuteczność reklamy dzięki wybranym narzędziom.
 10. Zachowuje profesjonalizm w sytuacji kryzysu wizerunkowego.
 11. Współodczuwa potrzeby i emocje potencjalnych klientów, by kreować działania wizerunkowe i marketingowe jak najbardziej dopasowane do odbiorców.