Budowanie marki własnej, czyli jak rozwijać swoją markę w mediach społecznościowych

Celem edukacyjnym szkolenia jest przygotowanie uczestników do budowania i rozwijania marki w mediach społecznościowych poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej:

 • faz tworzenia marki,
 • zasad tworzenia własnej marki w świecie social mediów,
 • różnic w podejściu do wykorzystania kanałów social mediów, 
 • tworzenia newsletterów, trendów w social mediach w 2020 roku,
 • zasad tworzenia unikalnej marki osobistej. 
 

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

 1. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu faz tworzenia marki osobistej oraz zasad tworzenia własnej marki w świecie social mediów.
 2. Buduje autorytet, silny wizerunek, a także wzbudza emocje.
 3. Tworzy newslettery, trendy w social mediach w 2020 roku.
 4. Określa misję, wizję i klucz najważniejszych wartości swojej marki, opracowuje własne przewagi i korzyści oraz identyfikuje mocne i słabe strony.
 5. Wybiera odpowiednie kanały komunikacji.
 6. Rozwinie kompetencje społeczne z zakresu komunikacji online, budowania wizerunku i samorozwoju.