Prowadzenie działalności gospodarczej. Nowe zmiany obowiązujące od 2019 roku.

Celem szkolenia jest poznanie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji, rozliczania oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z regulacji
prawnych. Uczestnik dowie się, jakie działania należy podjąć, aby założyć/rozpocząć/zawiesić/zamknąć działalność gospodarczą. Pozna różne formy prawne prowadzenia działalności i wie, z jakimi korzyściami i
ograniczeniami są związane.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zna zasady systemu podatkowego obowiązującego w Polsce.
  2. Wie, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracowników, a także jakie składki jest zobowiązany opłacać.
  3. Posiada wiedzę odnośnie możliwych kontroli w przedsiębiorstwie oraz o organach kontrolnych.
  4. Zna konsekwencje związane z brakiem respektowania obowiązków oraz reaguje na sytuacje naruszenia obowiązujących przepisów.
  5. Wybiera adekwatną dla siebie formę prowadzenia działalności wraz z odpowiednim sposobem opodatkowania.
  6. Wdraża i nadzoruje respektowanie przepisów BHP w przedsiębiorstwie.
  7. W oparciu o analizę zasobów przedsiębiorstwa potrafi podjąć decyzję, które z obowiązków pracodawcy możne zlecić innym podmiotom.