Logistyka magazynowa i zarządzanie dostawami.

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zarządzania dostawami oraz pozna mechanizmy funkcjonowania systemu magazynowego. Procesy magazynowe łączą się z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, dlatego warto poznać sposób ich funkcjonowania oraz dobrać odpowiednią strategię działania firmy. Uczestnik szkolenia nauczy się zarządzać dostawami oraz organizować i efektywnie kontrolować procesy magazynowe. Ponadto, zapozna się outsourcingiem transportowym oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym w transporcie. Uczestnik zwiększy świadomość znaczenia istoty sprzedaży i obsługi systemu magazynowego, podniesie kompetencje w zakresie zarządzania oraz zwiększy świadomość budowania profesjonalnego wizerunku firmy.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Zdobędzie wiedzę o nowoczesnych metodach zarządzania dostawami, a także, w jaki sposób efektywnie zarządzać mechanizmami systemu magazynowego.
  2. Nabyje umiejętności zastosowania w praktyce planowania operacyjnego i strategicznego podczas dostaw.
  3. Zwiększy profesjonalizm, jako osoba zajmująca się zapewnieniem jakości dostaw oraz zarządzania magazynem.