Jak budować osobowość trenera szkoleniowca.

Uczestnik po odbytym szkoleniu będzie potrafił rozpoznawać różne typy osobowości i dostosować do każdego z nich swoje zachowanie i styl komunikacji, będzie potrafił odczytać sygnały mowy ciała i wykorzystać je w skutecznej autoprezentacji. Ponadto będzie potrafił budować dobry kontakt emocjonalny z innymi ludźmi, wykorzystując „dopasowanie” w procesie komunikacji. Opanuje także sztukę wywoływania pierwszego wrażenia, opanuje sztukę prezentacji oraz wystąpień publicznych. Pozna techniki i metody redukowania zbyt dużego stresu zakłócającego pożądaną prezentację podczas szkolenia. Co więcej uczestnik zdobędzie kompetencje społeczne, takie jak: umiejętność komunikowania się, budowania relacji z innymi ludźmi, samokształcenia się, umiejętność pracy w zespole, kompetencje przekazywania swojej wiedzy, techniki motywacji i inspiracji uczestników do zajęć.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Posiada wiedzę na temat: budowania autoprezentacji, skutecznego prowadzenia spotkań oraz różnego rodzaju typów osobowości .
  2. Zna różne tricki i techniki prezenterskie do wzbudzenia zainteresowania słuchaczy.
  3. Posiada umiejętność prezentowania, wykorzystania głosu, słów i mowy ciała do zaangażowania słuchaczy.
  4. Opanował sztuki ciekawego otwierania wystąpienia oraz interesującego podsumowania, wyeliminował sygnały stresu.
  5. Posiada umiejętność komunikowania się, budowania relacji z innymi ludźmi oraz samokształcenia się.
  6. Posiada umiejętność pracy w zespole.