Badanie potrzeb szkoleniowych

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie indywidualnego badania potrzeb w obrębie szkoleń i rozwoju pracowników w Twojej organizacji. W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna kreatywne sposoby badania potrzeb szkoleniowych, dowie się co jest najistotniejsze w definiowaniu potrzeb, dowie się jak zachęcić do szkoleń w swojej organizacji, pozna metody pomiarowe efektów szkoleniowych. Uczestnik nauczy się, jak badać potrzeby, ale także co powinno się zrobić po szkoleniu, jak badać efektywność danego szkolenia, pozna narzędzia pomiarowe, a także nauczy się, jak je dostosować do swojej pracy.

Po skończonym szkoleniu uczestnik:

  1. Wie, na czym polega badanie potrzeb, jakich narzędzi użyć do pomiaru efektów oraz na czym polega pre i post test.
  2. Zna procesy uczenia i zapamiętywania, zasady tworzenia efektywnej oceny pracowniczej oraz wie, na czym polega ankieta po szkoleniowa.
  3. Stosuje zapowiedzi szkoleniowe i zachęca w niekonwencjonalny sposób do udziału w szkoleniu.
  4. Tworzy nowoczesne narzędzia, które wykorzysta do oceny 360 stopni.
  5. Zdobędzie wiedzę, jakie szkolenia nie przynoszą efektów, z których nie warto korzystać.
  6. Wie, jak personalizować szkolenia, a także nauczy się, jak efektywność biznesową szkoleń, przeliczać na konkretne liczby.