Doradztwo finansowe

Branża usług finansowych zaskakuje swoją zawiłością. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie szeroką ofertę, którą jednocześnie jesteśmy w stanie dopasować do Twoich potrzeb. W zależności od tego, jaki cel chcesz zrealizować – czy zależy Ci na pozyskaniu nowego źródła finansowania, podniesieniu przewagi konkurencyjnej firmy, zweryfikowaniu obszarów, które należy udoskonalić w przedsiębiorstwie, zaproponujemy Ci inne usługi. Współpracę rozpoczniemy od ustalenia celu, który chcesz osiągnąć i przedyskutowania, jakie procesy to umożliwią.

 

Współpraca z nami:

 • Oszczędzi Twój czas, który musiałbyś poświęcić na zagłębianie się w tematykę finansową oraz przeprowadzanie analiz, przygotowanie dokumentacji, jak i kontakt z zewnętrznymi dostarczycielami usług;
 • Zapewnia Ci możliwość minimalnego zaangażowania w projekt. Oczywiście, żeby nasza praca była efektywna, spotkania będą zorganizowane w taki sposób, żeby były mało czasochłonne dla Ciebie  jednocześnie efektywne dla zespołu projektowego;
 • Daje Ci możliwość konsultacji z nami – podczas spotkań chętnie odpowiemy na Twoje pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości;
 • Gwarantuje dostęp do szerokiej oferty kredytów;
 • Umożliwi Ci poznanie perspektywy pracowników. Jeśli chciałbyś żebyśmy zaangażowali pracowników w proces, dzięki czemu będziesz miał możliwość poznania ich opinii dotyczących kwestii firmowych, chętnie to zrobimy;
 • Zapewnia gwarancję pracy z zespołem posiadającym odpowiednie kompetencje umożliwiające dostarczenie satysfakcjonujących dla Ciebie efektów;
 • Zapewnia terminowość.

Kredyt

Dzięki temu, że posiadamy dostęp do atrakcyjnych źródeł finansowania, dobierzemy odpowiednie dla Ciebie warunki kredytu. Współpracę rozpoczniemy od ustalenia najistotniejszych dla Ciebie parametrów. Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio porównać wady i zalety poszczególnych ofert oraz ocenić Twoją zdolność kredytową. Dbamy o kompleksową obsługę naszych klientów, dlatego też poza znalezieniem odpowiedniej oferty, będziemy się za Ciebie ubiegać o kredyt oraz wspierać proces (w razie potrzeby) po zakończeniu procedury. Dotyczy to zarówno kredytów bankowych, jak i tych uzyskanych w ramach programów unijnych.

Biznesplan

Wiele osób traktuje tworzenie biznesplanu jako zbędny element rozwoju własnego biznesu. Jednak właściwie opracowany pozwala uzyskać finansowanie, jak i przygotowuje do wyzwań, jakie czekają na nowych właścicieli firm.   

 

Pracę nad biznesplanem rozpoczynamy od dokładnej analizy aktualnej jak i historycznej sytuacji przedsiębiorstwa oraz przygotowania planu inwestycji. Dodatkowo analizujemy aktualną sytuację na rynku danej branży. Finanse są nieodłączną częścią inwestycji, dlatego uwzględniamy również ten element. Biznesplan zawiera prognozy nakładów inwestycyjnych wraz z ich uzasadnieniem, jak i plan dotyczący źródeł finansowania inwestycji.

 

Przygotowana przez nas analiza będzie zawierała takie elementy, jak:

 • opis przedsięwzięcia;
 • charakterystykę przedsiębiorstwa;
 • opis produktu lub usługi;
 • informacje o otoczeniu wewnętrznym (w tym pracownikach);
 • informacje o otoczeniu zewnętrznym (rynku i konkurencji w branży);
 • opis kwestii związanych z marketingiem;
 • proces sprzedaży;
 • plany i harmonogramy działań;
 • analizę finansową, która służy ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Model biznesowy

Jeśli zależy Ci na szybkim zdobyciu przewagi konkurencyjnej oraz podniesieniu przychodów, bądź chciałbyś przeanalizować opcje strategiczne czy też nowe przedsięwzięcia, powinieneś zdecydować się na usługę przygotowania modelu biznesowego.

 

Jest to analiza 9 obszarów związanych z Twoją działalnością. Uwzględnia kluczowych partnerów, kluczowe czynności, kluczowe zasoby, propozycje wartości, relacje z klientami, kanały komunikacji, dystrybucji oraz sprzedaży. Ponadto prezentuje segmentację klientów, strukturę kosztów oraz strukturę przychodów. Te elementy umożliwiają określenie źródeł zysków przedsiębiorstwa oraz ustalenie aktywności, które usprawnią działalność.

 

Dzięki modelowi biznesowemu uzyskasz całościowy obraz aktualnej sytuacji firmy, poznasz swoje przewagi oraz będziesz mógł przygotować się na niespodziewane zmiany. Dzięki temu Twój biznes będzie na nie odporniejszy.

Studium wykonalności

Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją finansową dla projektów w formule Project Finance (inwestycje o dużej kapitałochłonności, szczególnie inwestycje infrastrukturalne) bądź inwestycji infrastrukturalnych, przygotowanie studium wykonalności jest niezbędne.

Jest to dokument, który poza biznesplanem zawiera dokładną analizę:

 • finansowo-ekonomiczną – określającą zasadność inwestycji;
 • techniczną – prezentującą proponowane rozwiązanie oraz jego wyższość nad opcjami alternatywnymi;
 • prawną – określającą zgodność projektu z prawem polskim i unijnym;
 • instytucjonalną – zawierającą informacje na temat kontekstu społeczno-gospodarczego.

 

W studium wykonalności są zawarte informacje, które mają umożliwić podjęcie decyzji odnośnie inwestycji zarówno pomysłodawcy, jak i stronie inwestującej. W przypadku projektów unijnych zdarza się, że jest to element dokumentacji aplikacyjnej. W zależności od Twoich potrzeb przygotujemy dla Ciebie studium przedinwestycyjne, bądź opracowanie, które umożliwi Ci zdobycie środków finansowych na planowane przedsięwzięcie.

 

W studium wykonalności zostaną uwzględnione obszary, które będą od Ciebie wymagane ze względów formalnych projektu, bądź przez inwestora. Dlatego też będzie on zawierał elementy specyficznie dopasowane do Twoich potrzeb.

Wycena

Określimy dla Ciebie wartość Twojego przedsiębiorstwa, bądź firmy, w którą chciałbyś zainwestować. Dokonania wyceny możesz potrzebować również ze względu na wymagania ze strony organów administracji państwowej. Rzetelnie wykonana może zadecydować o sukcesie procesu kupna/sprzedaży, dlatego też wesprzemy Cię w negocjacjach dotyczących wyceny przedsiębiorstwa.

 

W ramach współpracy przygotujemy dokładne analizy, które uwzględniają takie elementy, jak: przedsiębiorstwo, jego aktywa, otoczenie rynkowe, kadra zarządzająca oraz pozostałe aspekty, które zostaną uznane za kluczowe. Zastosujemy różne metody określania wartości firmy:

 • majątkową, zgodnie z którą majątek firmy decyduje o wartości przedsiębiorstwa,
 • porównawczą, która zakłada, że to za ile są sprzedawane podobne przedsiębiorstwa decyduje o wartości twojej firmy,
 • dochodową, według której o wartości przedsiębiorstwa decydują potencjalne możliwości zarobkowe w przyszłości.

Audyt

Jeśli nie udaje Cię się osiągnąć satysfakcjonujących efektów finansowych, chciałbyś sprzedać firmę, bądź po prostu planujesz dalszy jej rozwój, warto zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu. Dzięki niemu zaprezentujemy Ci obiektywny obraz Twojego przedsiębiorstwa, zarówno z jego mocnymi stronami, jak i wadami. Jest to pierwszy krok do usprawnienia jakości działania firmy.

 

Jednak poprawa efektywności procesów nie jest jedyną korzyścią. Zmiany, które zostaną wprowadzone na podstawie wytycznych z przeprowadzonego audytu, pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe. W zależności od przebiegu audytu, jego wyniki mogą wiązać się zarówno z dużymi zmianami, wręcz rewolucyjnymi, dzięki którym Twoja firma szybko wejdzie na wyższy poziom działalności, bądź z drobnymi udoskonaleniami, które pozytywnie wpłyną na wyniki przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie będą utrudniać codziennej pracy Twojego zespołu.

 

W ramach audytu przeanalizujemy kluczowe dla Ciebie aspekty. Elementami weryfikowanymi podczas takiego procesu mogą być:

 • Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości;
 • Część finansowa prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz dokumentów rejestracyjnych;
 • Plany połączenia, przekształcenia i podziału oraz inne sprawozdania wynikające z kodeksu spółek handlowych;
 • Analiza finansowa, która dostarczy informacji pozwalających na właściwe kształtowanie struktury majątkowo-kapitałowej, ułatwi prowadzenie rozrachunków i planowanie przepływów pieniężnych, pozwoli na bieżącą ocenę sytuacji finansowej i efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności, jak i umożliwi nadzór i kontrolę nad wynikiem finansowym;
 • Dokumentacja tworzona w ramach projektów unijnych.

Due Diligence

Jeśli planujesz przeprowadzić transakcję, będziesz potrzebował szczegółową ocenę sytuacji Twojej, bądź kupowanej firmy. Taka analiza uwzględnia obszar kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, jak i dotyczącej nieruchomości. Dodatkowo bierze się pod uwagę aspekty techniczne, dotyczące kapitału ludzkiego, jak i organizacji oraz moralno-etyczne. Do przeprowadzenia badania zapewniamy zespół ekspertów, którzy analizują poszczególne obszary działalności.

Jest to dokumentacja stanowiąca ważny wkład do wyceny, tworzenia argumentacji negocjacyjnej, przygotowywania umowy kupna/sprzedaży czy ustalania planu potransakcyjnego. Badanie due diligence zapewnia oszacowanie ryzyka związanego z transakcją, jak i umożliwia wypracowanie taktyki negocjacyjnej. Dzięki niemu będziesz w stanie określić sposób działania przedsiębiorstwa, jak i branży w której funkcjonuje. Może być również podstawą do stworzenia harmonogramu samej transakcji, jak i ułatwia ewentualną integrację łączonych przedsiębiorstw.