Doradztwo europejskie

Skorzystanie z funduszy unijnych może pozytywnie wpłynąć na pozycję Twojej firmy na rynku, niezależnie czy jesteś właścicielem przedsiębiorstwa, które dopiero powstało czy też istnieje już od paru lat. Uczestnictwo w konkursie wymaga przygotowania szczegółowego planu, jaki będziesz realizował przez kolejne lata.

 

Dzięki nam będziesz miał możliwość skoncentrowania się na realizacji projektu. My zajmiemy się kwestiami formalnymi (łącznie z dokumentacją aplikacyjną), które należy w ramach projektu dopełnić, a co jest bardzo czasochłonne. Współpracę rozpoczniemy od znalezienia dofinansowania, które będzie najlepiej dopasowane do Twojego biznesu oraz potrzeb.

 

Dzięki współpracy z nami:

  • masz gwarancję otrzymania dokumentacji projektowej na najwyższym poziomie, spełniającej wszelkie wymagania formalne;
  • zwiększasz swoje szanse na otrzymanie dofinansowania;
  • nie musisz koncentrować się na biurokratycznej sferze prowadzenia projektu;
  • będziesz realizował projekt terminowo;
  • nie musisz zapoznawać się z zawiłościami technicznymi oraz wymaganiami narzuconymi w związku z uczestnictwem w projekcie unijnym;
  • masz gwarancję pracy z zespołem posiadającym odpowiednie kompetencje umożliwiające dostarczenie satysfakcjonujących dla Ciebie efektów.

Dotacja

Zapewniamy kompleksowe usługi doradcze w zakresie dotacji. Przeprowadzimy dla Ciebie analizę dostępnych źródeł finansowania, jak i ocenę możliwości uzyskania dofinansowania. Jeśli wspólnie podejmiemy decyzję, że szanse są na satysfakcjonującym poziomie, przygotujemy niezbędną dokumentację, która będzie spełniała wszelkie wymagania konkursowe. W trakcie zarządzania projektem wesprzemy Twój zespół merytorycznie – pomożemy opracować dokumentację projektową oraz przygotujemy Was do  oddania kolejnych etapów projektów.

 

W ramach projektów unijnych bardzo ważne jest odpowiednie rozliczenie dotacji, dlatego też od samego początku będziemy Cię wspierać w tym zakresie, co umożliwi utrzymanie płynności finansowej w projekcie oraz zapewni otrzymanie przyznanego dofinansowania. W razie potrzeby zweryfikujemy poprawność posiadanej w ramach projektu dokumentacji oraz przygotujemy zespół do kontroli projektowej.

Kredyt preferencyjny

Pomożemy Ci uzyskać wsparcie, na korzystnych warunkach, na aktualną działalność bądź planowane inwestycje. Jest to oferta skierowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jeśli chcesz zainwestować w środki transportu, nieruchomości, sprzęt lub inne aktywa, warto przeanalizować aktualną ofertę wsparcia kredytowego w Twoim regionie.

 

Niskie oprocentowanie (wynikające z dopłat) oraz łatwiejsze niż w przypadku dotacji warunki udzielania dofinansowania powodują, że jest to równie atrakcyjna forma otrzymania wsparcia jak dotacje. Kredyty preferencyjne wiążą się z brakiem lub niższym niż w przypadku normalnych kredytów wymaganym zabezpieczeniem, jak i brakiem lub niższym niż w normalnej sytuacji wkładem własnym.

 

Skorzystanie z kredytu jest możliwe nawet w przypadku braku historii kredytowej przez firmę. My, podobnie jak w przypadku dotacji, przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskania finansowania, jak i wesprzemy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji w trakcie korzystania ze wsparcia.

Audyt

Prowadzenie projektu unijnego wiąże się ze sporą ilością pracy związanej z zarządzaniem projektem – prowadzenie dokumentacji projektowej oraz systematyczne rozliczanie kosztów. Jeśli masz wątpliwości czy odpowiednio realizujesz wymagania narzucone przez instytucję finansującą projekt, bądź zbliża się termin kontroli projektu, warto przeprowadzić audyt, podczas którego wskażemy elementy do zmiany. Chętnie podzielimy się również naszym doświadczeniem w zakresie dobrych praktyk projektowych. Dzięki audytowi Twój zespół nabędzie wiedzę do samodzielnego prowadzenia projektu.