Lokalne sieci komputerowe

Ramowy program usługi 1. Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych: Historia sieci komputerowych, Model ISO-OSI, Konwergencja usług. 2. Podstawy protokołów TCP/IP: Rodzina protokołów sieciowych. 3. Zarządzanie sieciami LAN: Metody zarządzania w sieciach komputerowych, Protokoły, bazy informacji o urządzeniach, Najczęściej stosowane oprogramowanie. 4. Standardy okablowania strukturalnego: Powszechnie stosowane standardy okablowania, Zastosowania różnych technik okablowania. 5. Poczta elektroniczna: […]

Komunikacja w biznesie

Komunikacja w biznesie Czas szkoleń: 8h   Harmonogram szkoleń: Czym jest komunikacja? Rola komunikacji w biznesie Zasady komunikacji Komunikacja niewerbalna Komunikacja werbalna Efektywność w komunikacji Przejmowanie i utrzymywanie kontroli nad rozmową Kultura osobista i relacje osobiste Problemy w komunikacji Radzenie sobie ze stresem Ćwiczenia praktyczne   Cel: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i […]

Znaczenie jakości obsługi klienta/pacjenta – korzyści dla pracownika.

Znaczenie jakości obsługi klienta/pacjenta – korzyści dla pracownika. Czas szkolenia: 12h Harmonogram szkolenia: Aktywne słuchanie i rozpoznawanie potrzeb pacjentów – empatia znaczenie emocji w precyzyjnej komunikacji dostrojenie i prowadzenie w rozmowie Komunikacja werbalna i niewerbalna. Budowanie precyzyjnych komunikatów i parafraza jako jedna z technik unikania konfliktów Wypracowanie standardu rozmów w kontakcie z klientem, z uwzględnieniem […]

Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych. Ekwiwalenty piłkarskie.

Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych. Ekwiwalenty piłkarskie. Czas szkolenia: 8h Harmonogram szkolenia: Regulacje prawne dotyczące Pośredników Transakcyjnych Podstawa prawna działalności pośredników transakcyjnych Czym zajmuje się pośrednik transakcyjny? Kto może zostać pośrednikiem transakcyjnym? Kto nie może zostać pośrednikiem transakcyjnym? Jak uzyskać wpis do systemu rejestracyjnego PZPN? Co zawiera umowa pośrednictwa? Jakie są obowiązki stron umowy pośrednictwa? […]

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki w sektorze gastronomicznym

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki w sektorze gastronomicznym Czas trwania: 8h Harmonogram szkoleń Moduł: Prawne i podatkowe działania na rynkach zachodnich na przykładzie rynku niemieckojęzycznego spółki kapitałowe i osobowe w Niemczech podatek VAT w Niemczech Sektor gastronomiczny w Niemczech – regulacje prawne Moduł Zakładanie spółek oraz oddziału spółki w Niemczech. Moduł: Formy […]

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki

Prawne i praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki Czas trwania: 16h (2 dni) Harmonogram szkoleń 1 dzień Moduł 1. Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech. Moduł 2. Jakich błędów unikać aby nie przegrać na starcie. Moduł 3. Jak odnieść sukces na rynku zachodnim na przykładzie polskiej firmy podbijającej rynek niemiecki. Moduł 4. Możliwości […]

Szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych

Szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych Czas szkolenia: 16h Harmonogram szkoleń: Część 1. – FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 Analiza funduszy europejskich dostępnych w latach 2014-2020 Programy Operacyjne: Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Inteligentny Rozwój (POIR). Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Polska Cyfrowa (PO PC). Polska Wschodnia (PO PW) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Regionalne […]

Tworzenie biznes planów

Tworzenie biznes planów Czas szkolenia: 8h Harmonogram szkoleń Formy opodatkowania działalności gospodarczej Czym jest biznesplan Definicja biznesplanu Cele biznesplanu Zasady wypełniania biznesplanu Pomysł na biznes Analiza marketingowa Charakterystyka produktu Informacje o klientach Promocja Konkurencja Potencjał wnioskodawcy Opis przedsięwzięcia Przewidywane wydatki Harmonogram rzeczowo- finansowy Analiza ekonomiczno- finansowa Prognoza poziomu cen Prognoza wielkości sprzedaży Przychody i koszty […]

Dotacje na rozpoczęcie działalność gospodarczej

Dotacje na rozpoczęcie działalność gospodarczej Czas szkolenia: 5h Harmonogram szkoleń Jakie są dotacje na rozpoczęcie działalności Gdzie szukać informacji o projektach? Dla kogo są dotacje na start? Rodzaje projektów Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne Programy Dotacje z Urzędu Pracy Dotacje unijne Dotacje z LGD Jak przygotować wniosek Wniosek o przyznanie dofinansowania Biznes Plan Kosztorys inwestycyjny Harmonogram […]

Dotacje dla klubów sportowych

Dotacje dla klubów sportowych Czas szkolenia: 7h Harmonogram szkoleń: Jak dzielimy dotacje? Kto przyznaje dotacje? Koszty kwalifikowalne Programy dla klubów Dotacje z MSIT Program KLUB Infrastruktura sportowa Infrastruktura szkolna Dotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Granty Dotacje lokalne Dotacje z Urzędu Miasta Jak przygotować wniosek Warunki formalne i merytoryczne Gdzie składamy wnioski Problemy podczas przygotowywania wniosków […]