Nowoczesne sposoby uczenia się i nauczania. Szkolenie online

Celem edukacyjnym szkolenia jest umiejętność wykorzystywania na zajęciach języka obcego, przez nauczycieli, różnych technologii, aplikacji oraz internetu do efektywnych zajęć z uczniem bądź z grupą uczniów. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Wie, w jaki sposób wykorzystać na zajęciach nowinki technologiczne. Wie, w jaki sposób prowadzić zajęcia z filmem, piosenką lub obrazem. Zna różnego typu dydaktyczne programy. […]

Mózg ucznia miejscem pracy lektora. Szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem neurodydaktyki oraz wpływu nauczania poprzez stymulacje mózgu. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem pamięci w procesie nauczania języków obcych. Podczas szkolenia nabędą wiedzę jak skutecznie motywować ucznia do nauki oraz jak aktywizować ich na lekcji języka obcego. Ważnym aspektem szkolenia jest uczenie za pomocą neurodydaktyki czyli nauczania sprzyjającemu mózgowi. […]

Feedback – konstruktywna informacja zwrotna

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie istotnych elementów komunikacji w codziennej relacji pracowniczej wszystkich członków współpracujących w obrębie struktury firmy. Uczestnik dowie się, czym jest konstruktywna informacja zwrotna oraz w jaki sposób tworzyć komunikat. Celem szkolenia jest także nauka przekazywania informacji w oparciu o fakty, a nie emocje. Uczestnik dowie się, jak […]

Autoprezentacja

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu autoprezentacji. Uczestnik szkolenia dowie się, jak tworzyć prezentacje oraz jak się do niej przygotować. Dowie się także, jak panować nad stresem w wystąpieniach publicznych oraz z jakich narzędzi korzystać, aby przyciągnąć uwagę uczestników. Nauczy się, jak udoskonalić zapamiętywanie istotnych elementów, koncentrując się na wykorzystaniu technik szybkiego […]

Automotywacja – rozwój i chęć do pracy, jako źródło sukcesów zawodowych i osobistych, warsztaty

Cel edukacyjny szkolenia: znajomość automotywacji oraz sposobów wpływania na własne nastawienie, umiejętność samooceny, wpływu optymistycznego i pesymistycznego podejścia na postrzeganie sukcesów, umiejętność posługiwania się technikami motywacyjnymi, przekonań i nawyków, umiejętność stworzenia wydajności i efektywności swojej pracy, oraz pozytywnego wpływu na pracę zespołu. Po skończonym szkoleniu uczestnik: Zdobył wiedzę w zakresie: automotywacji, sposobów wpływania na własne […]

Budowanie profesjonalnego wizerunku w biznesie w oparciu o podstawy autoprezentacji oraz etykiety.

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej opartej na zagadnieniach z zakresu kultury osobistej, obowiązujących manier w świecie biznesu oraz istoty budowania profesjonalnego wizerunku. Uczestnik nauczy się zasad biznesowej elegancji oraz obowiązującej etykiety, a także istoty odpowiedniej autoprezentacji. Ponadto pozna specyfikację obsługi klientów międzynarodowych oraz podstawy komunikacji międzykulturowej. W trakcie szkolenia […]